Het bestaan van de ideale werknemer is een fabeltje. Van werkgevers wordt verwacht zonder problemen verschillende petten te kunnen dragen en de organisatie optimaal draaiende te houden. Echter, er zijn altijd situaties waarbij een externe partij nodig is om bijvoorbeeld de boel te masseren, zaken bespreekbaar te maken, een veilige omgeving te bieden of benodigde expertise te verkrijgen.

Op basis van gesprekken met de betrokken partijen vormt Kempe Career Coaching zich een beeld van de situatie. In overleg wordt bepaald welke vervolgacties worden ondernomen.

Een begeleidingstraject richt zich bijvoorbeeld op de volgende mogelijke vragen/situaties:

  • Loopbaancoaching: wat zou een volgende stap in iemands loopbaan kunnen zijn?
  • coaching: hoe kunnen de aandachtspunten in iemands functioneren worden verbeterd?
  • Outplacement: wat zijn iemands kansen op de arbeidsmarkt en hoe wordt concreet een andere werkgever gevonden?
SHIFT HAPPENS!