Het overkomt ons allen op enig moment; het gevoel dat het niet gaat zoals we zouden willen. Een direct aanwijsbare reden is niet altijd voor handen. In de meeste gevallen wordt de situatie door werknemer en/of door werkgever opgepakt en wordt een oplossing gezocht en gevonden. Dit is niet altijd afdoende en een externe partij kan dan hulp bieden. Op basis van gesprekken met de betrokken partijen vormt Kempe Career Coaching zich een beeld van de situatie. Indien het ‘klikt’ wordt in overleg bepaald welke vervolgacties worden ondernomen.

Een begeleidingstraject richt zich bijvoorbeeld op de volgende mogelijke vragen/situaties:

  • Loopbaancoaching: wat zou een volgende stap in mijn loopbaan kunnen zijn?
  • Jobcoaching: hoe verbeter ik de aandachtspunten in mijn functioneren?
  • Outplacement: wat zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt en hoe vind ik concreet een andere werkgever?
SHIFT HAPPENS!