Aanpak outplacement 

Het doel van het outplacementtraject is het verwerven van een andere passende functie bij een andere werkgever. Voor de start van welk traject dan ook worden door de adviseur zowel met werkgever als met medewerker oriënterende gesprekken gevoerd. Op basis van deze gesprekken wordt de situatie geïnventariseerd en geanalyseerd. Een trajectvoorstel op maat wordt opgesteld en het traject start zodra er overeenstemming is tussen werkgever en medewerker over de outplacementbegeleiding door Kempe Career Coaching.

Per traject zullen de volgende onderdelen in meer of mindere mate aan bod komen:

  1. Afscheid nemen van de oude situatie en de overgang naar een nieuwe (onbekende) situatie (aandacht voor rouwverwerking, zelfvertrouwen en eigenwaarde)
  2. Analyse van de eigen kwaliteiten en vaardigheden en de persoonlijke wensen, idealen, ambities en dromen. (Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil / zoek ik?)
  3. Oriëntatie op de arbeidsmarkt (kansen en belemmeringen).
  4. Trainen van sollicitatievaardigheden (CV, sollicitatiegesprek, netwerken).
  5. Solliciteren! (aan de hand van persoonlijk loopbaanplan)


Een begeleidingsgesprek duurt 1½ tot 2 uur. Aanvankelijk zijn de gesprekken tweewekelijks; afhankelijk van de behoefte wordt de frequentie aangepast. De medewerker krijgt gerichte thuisopdrachten; resultaten en vervolgacties worden uitgebreid besproken. Iedere 8 weken wordt er gerapporteerd aan de opdrachtgever tenzij een eerder contact nodig, c.q. wenselijk is. Eventueel wordt een psychologisch onderzoek / assessment uitgevoerd en de resultaten worden geïntegreerd in het traject. 

Voor meer informatie kunt u het intakeformulier gebruiken.

 

 

 

WAT JE GEEFT, KRIJG JE TERUG