Aanpak jobcoaching

Doel van jobcoaching is persoonlijke ontwikkeling. Gedurende het traject wordt actief gewerkt aan de bij aanvang geformuleerde leerdoelen. Met behulp van cognitieve gedragsmatige technieken wordt gewerkt aan verbeteringen op het terrein van emotionele en sociale vaardigheden. De coaching kan zich bijvoorbeeld richten op één of meer van de volgende thema’s:

  • weerbaarheid / assertiviteit
  • conflicthanteringstijlen
  • onderhandelen
  • omgaan met werkdruk
  • effectief communiceren (geven en ontvangen van boodschappen)
  • competentieontwikkeling bij leidinggevenden (strategisch, tactisch en operationeel)
  • plannen van activiteiten, stellen van prioriteiten en grenzen (timemanagement)
  • stressgerelateerde klachten/burnout door het werk
  • etc… 

Afhankelijk van de leerdoelen varieert de duur van een traject van 3, 6, 9 tot 12 maanden. Hierin vinden regelmatige één op één gesprekken plaats van gemiddeld 2 uur. Hierbij worden relevante thema’s verhelderd en voorbeelden / incidenten uit de dagelijkse praktijk besproken alsmede zelf ingebrachte onderwerpen. Er wordt een praktische, doelgerichte benadering gehanteerd, waarbij opdrachten worden opgegeven, literatuur / hand-outs worden aangereikt.

Regelmatig vindt terugkoppeling plaats aan de opdrachtgever over de voortgang van het traject. Aan het einde van het traject wordt over de ontwikkeling tot dan toe schriftelijk gerapporteerd en wordt geadviseerd over toekomstige stappen. Mocht gaandeweg het traject een psychologisch onderzoek / assessment wenselijk blijken te zijn dan zal dit in overleg worden ingekocht.

Voor meer informatie kunt u het intakeformulier gebruiken.

 

 

 

WAT JE GEEFT, KRIJG JE TERUG