Samenwerking vergroot de creativiteit en kwaliteit van de trainingen en workshops, en vooral de essentiële factor werkplezier. Daarom werkt KCC regelmatig samen met andere zelfstandige professionals. De gemene deler is het doorbreken van patronen en mensen in beweging zetten. Deze professionals kenmerken zich door hun ruime kennis en ervaring en hun creativiteit, enthousiasme en lef (de zgn. CEL-deling).

De trainingen en workshops van KCC zijn op maat; deelnemers krijgen handvatten om de opgedane inzichten direct en met vertrouwen in praktijk te brengen. Actuele thema’s en onderwerpen worden in groepsverband opgepakt en dragen bij aan de ontwikkeling van uw personeel, team en/of organisatie. 

Thema’s en onderwerpen:
    • Samenwerken, delen = vermenigvuldigen
    • Van contact naar contract
    • Van wens naar werkelijkheid
    • Onderhandelen
    • Communiceren = hard werken
    • Effectief presenteren
    • Bewegen naar (ander) werk
    • Omgaan met veranderingen


De adviseurs van KCC bieden individuele begeleiding: coaching, loopbaanbegeleiding, duurzame inzetbaarheid, outplacement, re-integratie en mobiliteit.

DELEN = VERMENIGVULDIGEN